Industriell design

Er du kreativ og har du mange idéer om ting eller tjenester du mener burde vært i handelen, eller forbedringer på eksisterende produkter, er kanskje en karriere som industridesigner noe for deg. Industridesignere jobber innenfor mange forskjellige bransjer, som for eksempel i bil- og båtindustrien, tekstilindustrien og lysindustrien.

Interaksjonsdesign (websider og app-er) og tjenester faller også inn under industriell design. Industridesigneren skal finne løsninger som ivaretar funksjonalitet, kvalitet, trygghet (i bruk) i tillegg til designet og du følger ofte prosessen helt fra idéfasen til ferdig produkt. Det er en fordel å ha interesse og kunnskap i fagene mekanikk, teknologi og fysikk i tillegg til interesse for estetikk, funksjon, form og brukervennlighet.

660312-gearsSom industridesigner jobber du ofte sammen med yrkesgrupper som ingeniører, økonomikonsulenter og markedsføringskonsulenter, så evne til å samarbeide og være løsningsorientert er viktig. Oppgaver som kommer inn under yrket er analyse og observasjon av brukere (behovsanalyse), tegne og visualisere idéene eller produktene, lage modeller og prototyper, presentere og eventuelt selge inn forskjellige idéer og produktløsninger for dine kunder. Store firmaer har ofte ansatt egne industridesignere og mange er ansatt i konsulentfirmaer og designbyråer.

Ønsker du å utdanne deg innenfor industridesign må du først ha generell studiekompetanse, for deretter søke videre til høyere utdanning – enten på bachelor- eller masternivå. Det er flere felter du kan fordype deg i som industridesigner – heriblant produktutvikling, interiørarkitektur og møbeldesign, produktdesign, industridesign, sivilindustridesign, teknologi, industriell design og ingeniør og produksjonsteknologi.

Det er flere høyskoler og universitet som tilbyr utdanning innenfor industriell design, blant annet NTNU i Trondheim, Høgskolen i Ålesund, Høgskolen i Oslo og Akershus og Arkitektur og designhøgskolen i Oslo. Opptakskrav varierer fra skole til skole og noen læresteder krever, i tillegg til generell studiekompetanse, en opptaksprøve før inntak. Studiene tar fra tre til fem år avhengig av hvilket nivå – bachelor eller master.