Henry Ford

Snakker vi teknisk utvikling, er det umulig å komme utenom Henry Ford, en av historiens største revolusjonære innen teknisk design og sosiale eksperimenter. Henry Ford forsto mennesker og hvordan vi fungerer. Ved å sette sammen vår psykologi med det nylig oppfunnede samlebåndet fikk han produksjonen av sin fantastiske folkebil T-Ford til å mangedoble seg på utrolig kort tid.

Ford la nemlig merke til at folk slurvet mindre og jobbet raskere om man ga dem minimale arbeidsoppgaver og høyere lønn. Fabrikken ble delt opp i ulike soner, og hver mekaniker fikk en konkret oppgave han måtte gjøre hele dagen. Bilene ble satt sammen som om de var del av et lekesett – hver mekaniker visste nøyaktig hvor den samme delen skulle sitte hver gang, og siden alle visste nøyaktig hvilke deler de skulle ta hånd om, var det ingen grunn til å gå rundt og snakke med andre. Alle utførte sin del av arbeidet, og produksjonen gikk utrolig raskt.’

Samtidig fikk mekanikerne og de andre arbeiderne langt høyere lønn for strevet, noe som igjen avspeilet seg i deres høye arbeidsvilje og motivasjon. De gjorde ensartet arbeid med stor glede gjennom mange år, fordi Henry Ford visste nøyaktig hva de behøvde og når de behøvde det. Ford startet en revolusjon som gikk verden rundt, og den såkalte «fordismen» har formet en god del av den moderne verden vi lever i.