Emballasje

Det er ingen tvil om at god emballasje selger – noen ganger kan emballasjen virke mer «fancy» og forseggjort enn selve produktet. Derfor kan det være en god investering og satse penger på utvikling og design av emballasje. Designet skal tilpasses ulike krav som stilles til emballering alt etter hvilket produkt som skal selges.

Emballasjen skal først og fremst beskytte produktet den er laget for, men den skal også tilpasses produksjon (masseproduksjon i fabrikk) og distribusjon (flest mulig på hver palle ut fra fabrikk). I tillegg skal emballasjen ha god brukerfunksjon – både under pakking og hos forbruker – og produktinformasjon. Dessuten bør innholdet tilsvare det du ser på utsiden. Materialvalg er dessuten vesentlig i forhold til miljøet – om emballasjen kan gjenvinnes eller ikke.

Etterbehandlingen av emballasjen settes igjennom farge, form, tekstur og trykk – en god emballasje skal selge godt og friste til gjenkjøp. Gjennom merkevarebygging – visuelle profiler, design og renomme, etc. – har store matprodusenter beholdt markedsposisjonen fordi vi som forbrukere «spiser med øynene».

Designerens oppgave er å ta hensyn til alle krav som settes til god emballasje. Idéutviklingen starter gjerne på tegnebordet med skisser og man lager gjerne en eller flere prototyper som kan tilpasses og utvikles etter behov før man kommer frem til den endelige formen.