3D Printing

Den nye teknologien som 3D-printingen representerer blir av mange kalt den tredje industrielle revolusjonen. Og mulighetene er mange med den nye teknikken – alt du trenger for å kunne lage et 3D-print er en 3D-datafil av produktet eller delen du ønsker å få laget. Dessuten er metoden er raskere og mer prisgunstig i forhold til tidligere noe som vil kunne gi norske bedrifter et konkurransefortrinn.

3D-printeren legger tynne lag med pulver eller flytende materiale – for eksempel i plast (ABS – Akrylnitril-butadien-styren eller PLA – Polymelkesyre) som fikseres sammen til nøyaktig ønsket form uten noen form for skjæring eller kutting. Metallpulver (stål, titan, aluminium, etc.) brukes også i 3D-printing – hvert lag med metallpulver blir da smeltet sammen med laser (SLM – Selective Laser Melting). Metoden er genial når det kommer til å lage deler som er vanskelig å produsere maskinelt. Metoden brukes blant annet av NASA til produksjon (printing) av rakettdeler.

Det er også satt opp hus som er produsert med 3D-print metoden og i Kina har de allerede begynt å masseprodusere bygninger. Det kinesiske firmaet hevder de i løpet av et døgn kan det produseres hele 10 hus og produksjonskostnadene ligger rundt 30 000 kroner pr hus. Da sier det seg selv at teknologien har uante muligheter.